Facebook LinkedIn ProZ

Medikal ve Farmakolojik Metinler

medicalEdit Tercümetıp fakültelerine, hastanelere, eczacılık fakültelerine, biyomühendislik ve biyoteknoloji bölümlerine, farmakoloji ve farmasötik üzerine faaliyetlerini sürdüren firmalara çeviri hizmeti sağlıyoruz. Bu bağlamda, sahip olduğumuz tecrübeler ve araştırma konusundaki becerilerimizin yanı sıra, ilgili konularda uzmanlık sahibi hekimlik yapan veya akademik tecrübesi olan kişilerden konuyla ilgili danışmanlık alma ayrıcalığına sahibiz. Esas çalışma odak konumuz olan bilimsel yayınlar başta olmak üzere, hemen her dalda tıp ve farmakoloji, farmasötik, medikal teknoloji ve biyoteknoloji ve biyomühendislik gibi alanlarda ciddi bir tecrübeye sahibiz.

Tıp ve Farmakoloji Alanında Çevirisini Yaptığımız Metin ve Döküman Türleri

 • Klinik raporlar, klinik dışı raporlar
 • Farmakolojik modüller
 • Ruhsatlandırma belgeleri
 • İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Tarım Uygulamaları (GAP), vb. belgeler
 • Resmi yazışmalar, eğitim dokümanları
 • SOP belgeleri
 • Epikriz dökümanları
 • Vaka raporları
 • Prospektüs ve reçeteler
 • Heyet raporları
 • Proje raporları
 • Bilgilendirilmiş onam belgeleri
 • İlaç güvenliği/Farmakovijilans araştırma dökümanları
 • Tıbbi ve farmakolojik yönetmelikler

moduler slide