Facebook LinkedIn ProZ

Hukuki ve Resmi Metinler

resmiHukuki ve resmi evrak niteliği taşıyan belge ve metinlerin çevirisi, hukuk fakültesi mezunu ve hukuk tercümeleri konusunda eğitim sertifikası olan ve bu alanda ciddi tecrübeye sahip çevirmenler tarafından yapılmaktadır.

Çevirisini Yaptığımız Hukuki ve Resmi Niteliğe Sahip Metin ve Belge Türleri

  • Dava dilekçeleri, mahkeme kararları
  • Yasal sözleşme metinleri, şartnameler
  • Ticari marka, fikir mülkiyeti hakları evrakları
  • Sicil gazetesi kayıt, vekaletname, muvafakatname, patent başvuru evrakları, taahhütname vb belgeler.
  • Kimlik, diploma, ikametgah, adli sicil kaydı vb. her türlü resmi belge
  • Yasal sözleşmeler
  • Doğum belgesi

moduler slide