Facebook LinkedIn ProZ

Akademik atanma başvurusu aşamasında olan akademisyenlere, atanma başvuru dosyalarını, başvuracakları yüksek öğrenim kurumunun atanma kriterlerine göre hazırlıyor ve tüm kontrollerini gerçekleştirerek eksiksiz bir şekilde teslim ediyoruz.

Bu kapsamda, a) adayın akademik eser listesi incelenerek atama yapılacak yüksek öğrenim kurumunun kriterlerine uygunluğu analiz edilir, puanlamalar hesaplanarak, adaya bir değerlendirme raporu sunulur. b) kriterlerin karşılanması aşamasını müteakiben, atama yapılacak yüksek öğrenim kurumunun kriterlerine göre atanma dosyası matbu veya dijital formatta hazırlanarak adaya incelemesi ve onaylaması için eksiksiz şekilde teslim edilir. c) adayın onayını müteakiben matbu dosya kargo yolu ile dijital dosya da internet üzerinden adaya ulaştırılır.

Akademik atanma dosyası hazırlama hizmetlerimiz konusunda daha çok bilgi almak için lütfen bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşınız.

moduler slide