Facebook LinkedIn ProZ

Benzerlik (İntihal Riski) Analizi ve Yeniden Yazım (Parafrazlama)

Ulusal veya uluslararası bilimsel süreli yayınlarda yayınlanmak üzere hazırlanan metinlerde, özellikle literatür, metodoloji ve diğer çalışmalar ve karşılaştırılmaların yer aldığı tartışma kısımlarında, metnin hazırlanması sırasında yararlanılan ve daha önce yayınlanmış çalışmalardan aktarılan bilgilerin, geçerli editoryal kurallarına uygun şekilde verilmemesi durumunda, verilen bilgilerin kaynakları doğru ve eksiksiz verilmesine rağmen, önde gelen bir çok yayın kuruluşunun uyguladığı sıkı yazım kuralları nedeniyle, içerik olarak uygun ve başarılı çalışamalar bile şeklen yayına yeterli olmadıkları gerekçesiyle reddedilmekte veya en iyi ihtimalle revizyon talep edilmektedir. Hatta alıntıların doğru şekilde metine yansıtılmaması halinde, kasıtlı olarak yapılmaması durumunda bile, yazılan bilimsel eserde "intihal" olduğu ileri sürülebilmektedir.
Uluslararası veritabanlarına olan erişim ayrılacağımız ile, İngilizce dilinde hazırlanmış metinlerde yapılan alıntıların intihal riski taşıyıp taşımadığını belirleyerek, gerektiğinde intihal riski oluşturan cümleleri yeniden kurgulayarak bu riski ortadan kaldırıyor ve yayına uygun hale getiriyoruz.

moduler slide