Facebook LinkedIn ProZ

Makale Düzenleme

Tamamlanmış lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin özellikle uluslararası bilimsel yayın organlarında yayına kabulu, akademik çalışma süreçlerinin, özellikle akademik yükselme süreçlerinde, en az söz konusu tezler kadar önemli bir parçasıdır. Uluslararası yayınların, çeşitlilik gösteren yayına kabul kriterleri, başvuru süreçlerini komplike hale getirmekte ve özellikle tamamlanmış tez çalışmalarının makale formatına dönüştürme süreçlerini zaman ve emek açısından zorlaştırmaktadır.

Akademik çalışmalarda uzman ekibimizle, hali hazırda tamamlanmış tez çalışmalarının makale formatına en uygun şekilde dönüştürülmesi ve yayına kabul sürecini kolaylaştırma ve hızlandırma konusunda profesyonel destek sağlıyoruz.

Bu bağlamda sağladığımız hizmet aşağıdaki basamakların, metnin yazar(lar)ının talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda, bazılarını veya yeri geldiğinde tamamını içerecek şekilde tasarlanmış, akademik dil hizmetlerimizin de dahil olduğu, entegre ve modüler bir sistemdir.

  • Tezin metodolojik ve özellikle istatistiksel değerlendirme ve tartışma açısından kontrolü ve uygunluğunun yazara raporlanması Metin yazımı tamamlanan çalışmanın en uygun şekilde İngilizce’ye veya istisnai olarak başka bir dile çevrilecek ise, o dile çevrilmesi.
  • Elde edilen İngilizce metnin anadili İngilizce olan (native-speaker) editörümüzce gerek dil açısından gerekse de kompozisyonel açıdan kontrolü ve redaksiyonu (editing/proofreading işlemleri).
  • Metin halihazırda İngilizce yazıldıysa, benzerlik riski analizi yapılması ve çıkan sonuca göre intihal riskini bertaraf edecek şekilde metnin yeniden düzenlenmesi ve yine native-speaker editing işlemine tabi tutulması.
  • Metnin dahil olduğu alana, önemine, vb. Kriterlere göre bir değerlendirme yapılarak metnin başvurusunun yapılabileceği en uygun ve en avantajlı süreli yayınlara ilişkin tavsiye niteliğinde bir dergi seçimi raporunun hazırlanması.
  • Başvuru yapılacak derginin editoryal kurallarına uygun şekilde makalenin formata uygun şekilde düzenlenmesi.
  • Talep üzerine makalenin amacı, önemi, vb. ayrıntıları açıklayan, dergi editoryaline hitaben hazırlanmış bir niyet mektubun hazırlanması. Oluşan makalenin benzerlik analiz raporu ve (native-speaker editing işlemi yapıldıysa) editing sertifikası ile birlikte metnin yazar(lar)ına teslimi.

moduler slide