Facebook LinkedIn ProZ

Editoryal Yazışma ve Yayın Başvuru Süreçleri Desteği

Bilimsel metinlerin yayınlanması için başvurusu ve bunu takip eden yayına kabul, revizyon vb. süreçlerde, söz konusu metni değerlendiren editör, yayın veya bilimsel hakem kurulu vb. muhatapların metin hakkında yaptıkları değerlendirmeler, talep ettikleri revizyonlar veya sordukları soruların doğru şekilde anlaşılması ve verilecek cevapların veya metinde yapılacak düzeltmelerin, her hangi bir yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak ve sürecin daha da uzamasına sebebiyet vermeyecek şekilde, talep edilen doğrultuda hazırlanması gerekmektedir. Diğer taraftan bilirkişi veya hakem olarak değerlendirilmesi yapılan bir çalışma hakkında yazılan raporun en uygun şekilde eser sahibine yayıncı kuruluş aracılığıyla aktarılması, çalışmanın değerlendirme sürecinin en sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacaktır.
Bilimsel bir çalışmanın uluslararası bilimsel bir süreli yayına kabulu ve yayınlanması bir süreç olarak ele alınmaldır. Bu süreç, metnin gerek bilimsel gerekse de dil açısından ilgili olduğu bilim dalı ve yayınlanacağı dil açısından uygun şekilde hazırlanmasının yanı sıra, tüm editoryal süreçte yeri olan, başvuru niyet metni, hakem raporu, hakem raporuna cevaben hazırlanan metinler vb. bir çok adımı içermektedir. Dolayısıyla hazırlanan metnin yanı sıra bu sürecin tüm adımlarında en sağlıklı şekilde iletişimin sağlanması da önem kazanmaktadır.
Bu amaçla şu ana kadar sahip olduğumuz tecrübelerin ışığında bilimsel metnin en doğru şekilde tercüme ve redaksiyonunun yanı sıra ilk başvuru işleminden yayına kabul ve her türlü revizyon ile ilgili editoryal süreçte ihtiyaç duyulabilecek tercüme hizmetlerini sunmanın yanı sıra, tüm bu hizmetleri , 'süreç hizmeti' veya 'paket hizmet' olarak adlandırılabilecek bir hizmeti de sizlere sunuyoruz.
Bu hizmetin yegane amacı, ülkemizde yapılan akademik çalışmaların uluslararası saygın yayın organlarında en kolay ve en kısa sürede yayına kabul edilmesi ve yayınlanmasıdır.

moduler slide