Facebook LinkedIn ProZ

Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Hizmetler Edit Tercüme, uzun yıllardır, bir yandan akademik öğrenim gören bir yandan da profesyonel olarak bilimsel metinlerin tercümesini gerçekleştiren tecrübeli çevirmenler ve editörler tarafından kurulmuştur. Profesyonel çevirmenlik geçmişimizde, ulusal ve uluslararası bir çok bilimsel süreli yayın organında ve bilimsel kitaplarda yayınlanan metinlerin çevirisinde, redaksiyon ve düzenlenmesinde katkımız bulunmaktadır. Bu tecrübe ve vizyon ile özellikle akademisyenlerimize ve lisans/lisansüstü eğitim alan bilim insanlarına hizmet vermeyi sürdürmekteyiz

 

 

Akademik-Bilimsel Tercüme ve Redaksiyon Hizmeti Verdiğimiz Başlıca Bilim Dalları

Doğa ve Mühendislik Bilimleri
 • Gıda Bilimleri, Gıda Teknolojileri, Gıda Mühendislikleri, Gıda Güvenliği, Süt Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik
 • Tarım, Ziraat, Hayvancılık ve Veterinerlik
 • Oşinografi , Su ve Deniz Bilimleri ve Yetiştiriciliği
 • Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyomedikal, Biyoproses, Biyokimya, Genetik, Doku vb. Mühendislik Bilimleri
 • Proses Kontrol ve Simülasyon, Matematiksel Modelleme
 • Biyosensörler, Biyomalzeme
 • Makine, İnşaat, Maden, Jeoloji Mühendislik Bilimleri
Tıp ve Farmakolojik Bilimler
 • Tıbbi Bilimler
 • Genel Cerrahi
 • Dahiliye
 • Üroloji
 • Onkoloji
 • Psikiyatri
 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ortodonti
 • Farmakoloji, Farmasötik, İlaç Güvenliği, Farmakovijilans

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri


 • Felsefe, Sanat Felsefesi
 • Psikoloji, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Sanat Tarihi
 • Antropoloji
 • Eğitim Bilimleri, Pedagoji, Ölçme Değerlendirme,
 • Hukuk, Hukuk Felsefesi, Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku
 • Uluslararası ilişkiler
 • Politika
Güzel Sanatlar
 • Müzik Teknolojileri, Ses ve Kayıt Teknolojileri
 • Grafik ve Görsel-Endüstriyel Tasarım
 • Görsel Sanatlar, Sinema, Animasyon

Mimarlık


 • Mimarlık
 •  İç Mimarlık
 • Şehir ve Bölge Planlama

Akademik Tercüme


Bilimsel metinlerin hakem görüşünden geçerek uluslararası indekslerce taranan süreli yayınlarda yayınlanmaya kabul edilmesi için yapılan değerlendirilmelerde, anlatım dilinin kalitesi de en az çalışmanın içeriği kadar önem taşımaktadır. Hatta, metnin dili, bilimsel içeriğin anlaşılmasını doğrudan etkilediği için, değerlendirilme ve literatürde sahip olacağı yer açısından daha da büyük önem kazanmaktadır.

Bu bakımdan, yayına hazırlanan bilimsel metnin doğru, sade, net anlaşılır ve hatasız şekilde İngilizce’ye çevrilmesi metnin yayına kabulü sürecinde çok etkin bir işleve sahip olacaktır.
Edit Tercüme olarak esas odak alanımız Türkçe hazırlanmış bilimsel metinlerin en doğru şekilde İngilizce'ye çevirisinin yapılması ve uluslararası bilimsel yayınlarda yayınlanmış bilimsel metinlerin en doğru şekilde Türkçe'ye kazandırılmasıdır.

Proofreading ve Editing


 Yayına hazırladığınız bilimsel çalışmanızın çevirisini titiz bir şekilde gerçekleştirdikten sonra, (tercih edilmesi durumunda) ilgili bilim dallarında çalıştığımız native-speakerlar ile metnin en uygun şekilde düzeltme ve redaksiyonunu gerçekleştirerek, dil açısından yayına en uygun şekilde teslim ediyoruz. Ayrıca tercümesiyapılmış veya doğrudan İngilizce yazılmış metinlerin de dilbilgisi ve imla açısından redaksiyonu ve gerekli düzeltmeleri de hizmetlerimiz dahilindedir.

Ekibimiz, farklı bilim dallarında lisansüstü eğitim almış, ilgili bilimsel jargona hakim ve çok sayıda tercüme yapmış profesyonellerden oluşmaktadır.

Parafraz Hizmetleri (Paraphrase)


 Ulusal veya uluslararası bilimsel süreli yayınlarda yayınlanmak üzere hazırlanan metinlerde, özellikle literatür, metodoloji ve diğer çalışmalar ve karşılaştırılmaların yer aldığı tartışma kısımlarında, metnin hazırlanması sırasında yararlanılan ve daha önce yayınlanmış çalışmalardan aktarılan bilgilerin, geçerli editoryal kurallarına uygun şekilde verilmemesi durumunda, verilen bilgilerin kaynakları doğru ve eksiksiz verilmesine rağmen, önde gelen bir çok yayın kuruluşunun uyguladığı sıkı yazım kuralları nedeniyle, içerik olarak uygun ve başarılı çalışamalar bile şeklen yayına yeterli olmadıkları gerekçesiyle reddedilmekte veya en iyi ihtimalle revizyon talep edilmektedir. Hatta alıntıların doğru şekilde metine yansıtılmaması halinde, kasıtlı olarak yapılmaması durumunda bile, yazılan bilimsel eserde "intihal" olduğu ileri sürülebilmektedir.

Uluslararası veritabanlarına olan erişim ayrılacağımız ile, İngilizce dilinde hazırlanmış metinlerde yapılan alıntıların intihal riski taşıyıp taşımadığını belirleyerek, gerektiğinde intihal riski oluşturan cümleleri yeniden kurgulayarak bu riski ortadan kaldırıyor ve yayına uygun hale getiriyoruz.

İntihal ve benzeri olumsuz geri dönüşlerin meydana gelmemesi için uygulanması gereken en uygun yöntem, orijinal alıntının içeriğini değiştirmeden şeklen yeniden düzenlenmesidir. Daha sade bir deyişle, cümle anlamı değişmeyecek şekilde yeniden kurgulanmalıdır.

Yayınlama Süreci Hizmetleri 


Edit Tercüme, bilimsel metin yayınlama sürecindeki tüm aşamaları kapsayacak şekilde aşağıdaki hizmetleri vermektedir. 

Edi̇toryal Yazışma ve Bi̇li̇msel Yayın Süreç Hi̇zmetleri̇

Bilimsel metinlerin yayınlanması için başvurusu ve bunu takip eden yayına kabul, revizyon vb. süreçlerde, söz konusu metni değerlendiren editör, yayın veya bilimsel hakem kurulu vb. muhatapların metin hakkında yaptıkları değerlendirmeler, talep ettikleri revizyonlar veya sordukları soruların doğru şekilde anlaşılması ve verilecek cevapların veya metinde yapılacak düzeltmelerin, her hangi bir yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak ve sürecin daha da uzamasına sebebiyet vermeyecek şekilde, talep edilen doğrultuda hazırlanması gerekmektedir. Diğer taraftan bilirkişi veya hakem olarak değerlendirilmesi yapılan bir çalışma hakkında yazılan raporun en uygun şekilde eser sahibine yayıncı kuruluş aracılığıyla aktarılması, çalışmanın değerlendirme sürecinin en sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacaktır.

Bilimsel bir çalışmanın uluslararası bilimsel bir süreli yayına kabulu ve yayınlanması bir süreç olarak ele alınmaldır. Bu süreç, metnin gerek bilimsel gerekse de dil açısından ilgili olduğu bilim dalı ve yayınlanacağı dil açısından uygun şekilde hazırlanmasının yanı sıra, tüm editoryal süreçte yeri olan, başvuru niyet metni, hakem raporu, hakem raporuna cevaben hazırlanan metinler vb. bir çok adımı içermektedir. Dolayısıyla hazırlanan metnin yanı sıra bu sürecin tüm adımlarında en sağlıklı şekilde iletişimin sağlanması da önem kazanmaktadır. 

Bu amaçla şu ana kadar sahip olduğumuz tecrübelerin ışığında bilimsel metnin en doğru şekilde tercüme ve redaksiyonunun yanı sıra ilk başvuru işleminden yayına kabul ve her türlü revizyon ile ilgili editoryal süreçte ihtiyaç duyulabilecek tercüme hizmetlerini sunmanın yanı sıra, tüm bu hizmetleri ,  'süreç hizmeti' veya 'paket hizmet' olarak adlandırılabilecek bir hizmeti de sizlere sunuyoruz.

Bu hizmetin yegane amacı, ülkemizde yapılan akademik çalışmaların uluslararası saygın yayın organlarında en kolay ve en kısa sürede yayına kabul edilmesi ve yayınlanmasıdır.

Yayın Formatına Göre Meti̇n Düzenleme

Göndermek istediğiniz derginin başvuru formatı ile zamanınızı harcamayın!

Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri, proje raporları, yayınlanmak üzere hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri, istenen yayın formatına uygun olarak düzenliyoruz. Editoryal sürece kabulunu en hızlı şekilde başlatacak tüm işlemleri yapıyoruz. Size başvuru yapmak kalıyor. Daha fazla bilgi için lütfen  adresinden bizimle iletişime geçiniz.