Facebook LinkedIn ProZ

HİZMETLERİMİZ

sciEdit Tercüme, uzun yıllardır, bir yandan akademik öğrenim gören bir yandan da profesyonel olarak bilimsel metinlerin tercümesini gerçekleştiren tecrübeli çevirmenler ve editörler tarafından kurulmuştur. Profesyonel çevirmenlik geçmişimizde, ulusal ve uluslararası bir çok bilimsel süreli yayın organında ve bilimsel kitaplarda yayınlanan metinlerin çevirisinde, redaksiyon ve düzenlenmesinde katkımız bulunmaktadır. Bu tecrübe ve vizyon ile özellikle akademisyenlerimize ve lisans/lisansüstü eğitim alan bilim insanlarına hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.

 

medicalEdit Tercüme tıp fakültelerine, hastanelere, eczacılık fakültelerine, biyomühendislik ve biyoteknoloji bölümlerine, farmakoloji ve farmasötik üzerine faaliyetlerini sürdüren firmalara çeviri hizmeti sağlamaktadır. Bu bağlamda, sahip olduğumuz tecrübeler ve araştırma konusundaki becerilerimizin yanı sıra, ilgili konularda uzmanlık sahibi hekimlik yapan veya akademik tecrübesi olan kişilerden konuyla ilgili danışmanlık alma ayrıcalığına sahibiz. Esas çalışma odak konumuz olan bilimsel yayınlar başta olmak üzere, hemen her dalda tıp ve farmakoloji, farmasötik, medikal teknoloji ve biyoteknoloji ve biyomühendislik gibi alanlarda ciddi bir tecrübeye sahibiz.

teknikt1Teknik ve ticari metinlerin tercümesi, mühendislik, tasarım, patent, faydalı model ve benzeri fikri mülkiyete ilişkin belge içerikleri hakkında deneyimli, mühendislik ve teknik konularda eğitim görmüş, ticari döküman diline hakim çevirmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

medya

İngilizce veya Türkçe hazırlanmış "zaman kodu" içeren akademik, bilimsel video materyali, sunum, tanıtım, belgesel, toplantı, söyleşi vb. içeriğe sahip her türlü görsel materyal ile DVD veya benzeri formatta yayının altyazı dosyalarının çevirisini dosya formatını koruyarak gerçekleştiriyoruz.

 

web

Web sitesi çevirilerinde içeriğin en uygun şekilde adaptasyonunun yanı sıra, grafik ve kullanıcı arayüzlerinin de çevirilen dile en uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla, birlikte çalıştığımız web tasarımcılarının katkısı ile de bu hizmeti tasarımı da dahil ederek bir bütün olarak ele alabiliriz.  Bu bağlamda bize sağlayacağınız kaynak kodu ile web sitenizin çevirisini bir başka web tasarımcısına gerek kalmadan düzenleme ve yayınlama şansına sahip olursunuz.

 

resmiHukuki ve resmi evrak niteliği taşıyan belge ve metinlerin çevirisi, hukuk fakültesi mezunu ve hukuk tercümeleri konusunda eğitim sertifikası olan ve bu alanda ciddi tecrübeye sahip çevirmenler tarafından yapılmaktadır.
 

 

yerelLokalizasyon (yerelleştirme), içeriğin salt tercümesinin yanı sıra adapte edilen dile ve dolayısıyla kültüre en uygun şekilde adaptasyonu gerektirmektedir. Bu nedenle bu tür içeriklerin tercümesi sırasında ayrıntılı bir araştırma yardımı ile içeriğin amaca en iyi hizmet edecek şekilde uyarlanması gerekmektedir. Yerelleştirme hizmetlerimizi bu yaklaşım ile gerçekleştiriyoruz.

  

sozluAşağıdaki alanlarda sözlü tercüme hizmeti veriyoruz.

  • Akademik ve bilimsel toplantı, kongre, sempozyum ve söyleşiler
  • Etkinlikler, heyet görüşmeleri, sunumlar, röportajlar